Als Vlaams minister beschikte Dirk Van Mechelen over een uitgebreide en actieve website om iedereen te informeren over zijn beleid.

Nadat Van Mechelen opnieuw Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van kapellen werd, kwam de actualisatie van de website wat op de achtergrond te staan.

Het is de bedoeling dat deze nieuwe website daar verandering in brengt. Want Dirk heeft ondertussen niet stilgezeten.

Hij is bijzonder actief in het Vlaams Parlement (ondertussen realiseerde Dirk meer dan 1000 parlementaire initiatieven) en ook als burgemeester van Kapellen zorgt hij voor een actieve aansturing van zijn sterke ploeg.

Op deze website vindt u dan ook alle actuele informatie over de werkzaamheden van Dirk, zowel in het Vlaams Parlement als in Kapellen.

Voor zijn parlementaire werkzaamheden vindt u een overzicht van de tussenkomsten die Dirk maakte van op de tribune en van zijn parlementaire initiatieven. Ook de kritische vragen waarmee hij de bevoegde Vlaamse ministers het vuur aan de schenen legt, komen uitgebreid aan bod en worden van de nodige duiding en commentaar voorzien.

Dirks uitgesproken mening over actuele onderwerpen en uitdagingen vindt u onder het hoofdstuk opinie.

Tenslotte wordt de belangrijkste informatie over een aantal relevante dossiers zoals de overheidsfinanciën, de Oosterweelverbinding en het Antwerpse mobiliteitsvraagstuk of het oorlogserfgoed gebundeld in het onderdeel dossiers.

Ook over het reilen en zeilen in de gemeente Kapellen vindt u alle informatie op deze website. Nieuws uit de gemeenteraad en het college. Beslissingen die Dirk vanuit zijn opdracht als burgemeester nam en de vele realisaties van de Open VLD-mandatarissen in Kapellen komen hier aan bod.

Uiteraard kan iedereen via deze website ook zijn mening of standpunt kwijt of kan hij alle vragen die hij heeft aan Dirk stellen. De nodige formulieren en contactgegevens vindt u op de desbetreffende pagina’s.

 

 

 

 

 

Bekijk CV

Recente berichten

Vlaams parlementslid en burgemeester van Kapellen Dirk Van Mechelen (Open Vld) vraagt aan Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) om te onderzoeken of de polovelden in het Kapelse gehucht Hoogboom officieel beschermd kunnen worden als monument. Volgens Van Mechelen gaat het om de enige officiële polovelden in België en dragen ze voldoende geschiedenis [...]

Meer

Vandaag wordt in het Vlaams Parlement het kader voor de omgevingsvergunning (de integratie van de stedenbouwkundige en de milieuvergunning) goedgekeurd. Samen met de omgevingsvergunning wordt ook een volledig nieuw handhavingsbeleid uitgewerkt dat ook op de gewone stedenbouwkundige vergunningen van toepassing is. Vlaams volksvertegenwoordigers Mercedes Van Volcem en Dirk Van Mechelen, die als Vlaams minister zorgde [...]

Meer

Foto: GVA Eén van de speerpunten van het N-VA-verkiezingsprogramma bestaat uit een aangepast strafuitvoeringsbeleid, waarbij de nadruk komt te liggen op meer gevangenissen. Voormalig Vlaams ruimtelijk ordeningsminister Dirk Van Mechelen is alvast niet onder de indruk van de verkiezingsbelofte. Philippe Muyters had als minister van Ruimtelijke Ordening alle instrumenten in handen om de bouw van [...]

Meer